Artikel Terbaru

Tazkiyatun Nafs

Kemuliaan Sejati Tempatnya Di Akhirat

Di dunia, boleh jadi seorang itu hina, orang yang tidak dianggap, kaum yang termarjinalkan dan segala julukan lain yang menunjukkan pelecehan. Tapi ukuran di akhirat bukan harta, kedudukan dan segala macam perangkat dunia lainnya, kemuliaan yang kekal di akhirat adalah karena Iman dan amal salih. Lihat bagaimana Allah membalas sebuah kaum yang di dunia ini, mereka termajinalkan, mereka bukan hanya ...

Read More »

Hidup Bahagia dengan Tawakkal

Pembaca yang dirahmati Allah. Manusia selalu diliputi berbagai urusan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang disibukkan dengan tugas kuliah, pekerjaan kantor, urusan rumah tangga, dan lain-lain. Tidak jarang kita jumpai perkara yang dihadapi sangat sulit, sehingga membuat hati kita cemas dan khawatir jika urusan kita tersebut tidak berjalan lancar bahkan gagal. Namun Islam mengajarkan kepada kita sifat tawakal terhadap seluruh perkara ...

Read More »

Persaudaraan Karena Allah Subhanahu wa ta’ala

Tidak diragukan lagi bahwa kita tengah berada di suatu zaman dimana nilai-nilai ukhuwwah (persaudaraan) yang dibangun karena Allah mulai pudar. Orang-orang tidak saling berhubungan melainkan karena pertimbangan materi belaka. Mereka saling mencintai dan membenci karena dunia. Tidaklah salah seorang dari mereka mendekati yang lain dengan wajah yang manis kecuali karena ada maunya. Tatkala kepentingan itu tidak tercapai, maka senyuman pun ...

Read More »

Meninggalkan Sesuatu Karena Allah

Tidak diragukan lagi, bahwa syahwat memiliki peran layaknya penguasa bagi jiwa dan pengendali bagi hati. Karenanya, membebaskan jiwa dari kungkungan syahwat amatlah berat. Akan tetapi, barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkannya. Barangsiapa yang meminta pertolongan kepada-Nya maka niscaya Allah akan menolongnya. Ikhlas Kuncinya Seorang hamba akan menemui kesulitan untuk meninggalkan apa-apa yang diinginkan hawa nafsunya manakala hal ...

Read More »

Kematian Sebagai Nasehat

Tema pembicaraan kali ini adalah mengenai sebuah ayat al-Qur’ān yang sekiranya diturunkan kepada gunung niscaya luluh lantak; yang apabila direnungkan oleh pembacanya maka hatinya bergetar ketakutan dan air matanya mengalir; yang jika dihayati oleh orang yang bergelimang maksiat maka ia bertaubat; serta bila dipahami oleh siapa saja yang berpaling dari seruan Allāh maka ia pun bersegera kepadanya-Nya. Ayat yang menyebutkan ...

Read More »
0:00
0:00