Artikel Terbaru

Ilmu-ilmu Dasar

Ihsan

Kajian Keluarga Rutin Jumat Sore – Pembahasan Kitab Hadist Arba’in – Penjelasn tentang Ihsan. Bersama Ustadz Muhammad Nuzul Dzikry, LC.

Read More »

Harta Yang Dibawa Anak Adam Ketika Mati

Kajian Rutin Rabu – Muslimah Muscat – Bersama Ustadz Muhammad Nuzul Dzikry, LC.

Read More »

Dua Syurga (2)

“Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga” (Ar-Rahman; 46), Apa yang anda rasa ketika membaca ayat diatas? Bukan hanya satu yang akan diperolehnya tapi dua, betapa tidak terbayangkan kenikmatannya!!. Engkau pasti akan sependapat denganku bahwa hamba Allah yang mendapatkan dua surga ini sangat beruntung sekali. Benar-benar beruntung dunia dan akhirat! Didunia ia mendapatkan keridhaan rabb-Nya ...

Read More »

Dua Syurga (1)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam , beliau bersabda, ‘Barangsiapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta’ala  dan rasul-Nya, mendirikan shalat dan puasa bulan Ramadhan, niscaya Allah subhanahu wa ta’ala  memasukkannya di dalam surga. Berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta’ala  atau menetap di buminya yang ia dilahirkan padanya.’ Mereka bertanya: ‘Ya Rasulullah, bolehkah kami ...

Read More »

Imam Az-Zuhri, Ahli Hadits yang Penuh Semangat

Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, termasuk shighar at-tabi’in (tabi’in junior) lahir pada tahun 50 atau 51 H. Beliau adalah seorang yang kaya lagi dermawan. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Daulah Bani Umayyah. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengaruniakan kepada beliau kecerdasan yang tinggi dan kekuatan hafal yang mengagumkan, dengan itu semua beliau mendapat kedudukan ...

Read More »