Artikel Terbaru

Ilmu Tafsir

Tafsir Surat Al-Masad

Faidah Kajian Rutin Masjid Asy-syuhada’ Bersama : Ustadz Rochmad Supriyadi Lc. Hafidzohullahu ta’ala (Lulusan Universitas Madinah & Pengajar Ponpes Al Ukhuwah Sukoharjo) Materi : Tafsir Bab : Tafsir Surat Al Masad بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ ...

Read More »

Surat Al Maidah ayat 19

        Artinya: Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari’at Kami) kepadamu ketika terputus (pengutusan) Rasul-Rasul agar kamu tidak mengatakan: “Tidak datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan”. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al Maidah ayat 19) ...

Read More »

Surat Al Maidah ayat 17 – 18

Sumber Tafsir Ibnu Katsir  Artinya:  Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?” Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia ...

Read More »

Ayat Al Qur’an yang Terakhir Kali Turun

Ada beberapa pendapat dari para ulama tentang ayat apakah yang paling terakhir turun. Diantara pendapat tersebut adalah : 1. Sebagian berpendapat bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah ayat mengenai riba. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas yang mengatakan: “Ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat tentang riba”. Maksudnya adalah ayat: “Hai orang-orang yang beriman, ...

Read More »

Surat Al Maidah ayat 3

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir ...

Read More »